Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Kartor

Lantmäteriets kartinformation är tillgänglig på olika sätt. Du kan enkelt titta på kartor och bilder och göra utskrifter i våra e-tjänster. Andra kartor är tillgängliga via särskilda geodatatjänster (API:er) och nedladdningsbara filer.

Vill du titta på kartor och flygbilder över hela landet, söka en plats via adress eller fastighet eller kanske skriva ut en karta i valfri skala, kan du läsa mer om Min karta.

Vill du skriva ut aktuella kartor i olika format? Läs och få enkla tips om vår e-tjänst Kartutskrift. Du kan också starta tjänsten direkt från självservicefliken.

Har du upptäckt ett fel i våra kartor eller fastighetsregister?
Vi vill gärna att du hör av dig till oss och beskriver felet med hjälp av vårt kartstöd Förbättra kartan.

Vill du söka i Sveriges officiella ortnamnsregister och se platsnamnen på en karta, kanske avgränsa sökningen geografiskt eller söka en viss typ av namn? Här kan du få tips om hur du använder Sök ortnamn.

För dig som behöver färdiga kartor till egna system eller applikationer har vi visningstjänster, zoom- och panorerbara kartor och geografiska teman åtkomliga via maskingränssnitt, API:er. 

Lantmäteriets kartinformation finns också som nedladdningsbara filer anpassade för att använda i GIS.