Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Inget förrättningsärende är det andra likt

Sedan barnsben har naturvetenskapliga ämnen och framför allt matematik legat Selda närmast hjärtat. Naturvetenskapsprogrammet på Malmö Borgarskola var därför ett självklart val.

Selda fortsatte på den naturvetenskapliga vägen och sökte till civilingenjörsprogrammet i lantmäteri (300 hp) vid Lunds tekniska högskola, en teknisk fakultet vid Lunds universitet. I programmet ingår studier i såväl teknik, som ekonomi och juridik; utbildningen har både ett tekniskt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Fastighetsekonomi och fastighetsrätt kombineras med geografisk informationsteknik, samhällsplanering och byggämnen, samt grundläggande civilingenjörsämnen som matematik, statistik och programmering. Fem fantastiska studieår, som öppnar upp för en möjlighet att få vara med att påverka framtidens samhälle, enligt Selda.

Direkt efter examen började Selda på Lantmäteriet i Malmö som beredande förrättningslantmätare, vilket innebär att hon under den första tiden fick handledning av en mer erfaren lantmätare. Efter drygt ett halvår avancerade Selda till beslutande förrättningslantmätare med utökat ansvar att själv handlägga och ta beslut i ärenden av varierande komplexitet. Nästa steg i Lantmäteriets Karriärtrappa är att söka anställning som specialistlantmätare, men dessförinnan behöver hon skaffa sig större erfarenhet av komplicerade förrättningar, till exempel ledningsrätts- och anläggningsförrättningar.

Det har gått två år sedan Selda, nu 25 år, började på Lantmäteriet, och hon stortrivs. Varje ärende innebär ett brett spektrum av nya utmaningar, och därmed utveckling av den egna kompetensen. Tristess på jobbet är inget hon kan relatera till, eftersom inget förrättningsärende är det andra likt. Yrket innebär mycket ansvar och möjligheten att kunna planera arbetet efter eget huvud är mycket värt. Kontakter med olika sakägare – alla med sina personligheter – ger henne livserfarenhet, värdefull både i jobbet och i andra sammanhang.

Selda är också inblandad i det leanarbete som pågår på Lantmäteriet. Målet är att förkorta handläggningstiderna i förrättningsprocessen, genom att hitta flaskhalsar och att arbeta mer systematiskt med förbättringsarbete.

En sak hon vill lyfta fram är de kurser som sorterar under Lantmäteriakademin. Under anställningens första halvår gick hon några förutbestämda introduktionskurser, men nu väljer Selda själv vilka kurser hon vill gå. Bara under det senaste halvåret har hon gått fem olika kurser, bland annat "hur man leder sammanträden", "konsten att sköta kontakter med sakägare" samt "värdering och panträttsprövning".

Att kunna utvecklas i sin yrkesroll är viktigt för Selda, och på Lantmäteriet erbjuds hon kontinuerliga möjligheter att göra det. Nästa stora utmaning skulle kunna vara att få delta i ett stort, framtida infrastrukturprojekt, exempelvis ett projekt med samma betydelse för samhällsutvecklingen som den 17 km långa Citytunneln, som stod klar 2010, bland annat med Lantmäteriets hjälp.