Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Drömmen om det stora äventyret

Trots att Olle är uppvuxen ett stenkast från Gästriklands riviera, i det lilla samhället Årsunda vid Storsjön, bar han tidigt på en dröm om att flytta ännu närmare natur och vildmark. Han ville långt norrut. Till fjäll, friluftsliv och äventyr.

Efter gymnasiet började Olle på Högskolan i Gävle, där han gick Lantmätarprogrammet med ekonomisk/juridisk inriktning (180 hp). Genom programmet fick Olle en spetskompetens i att kunna tillämpa lagar, bestämmelser och regler som berör fastigheter och att hantera geografiska informationssystem (GIS), inför sin framtida yrkesroll som förrättningslantmätare.

Idag har Olle hunnit bli 24 år och bor tio mil norr om polcirkeln, i ett radhus med storslagen utsikt över Dundrets skidbackar, Gällivare och Malmberget. Boendet hjälpte Lantmäteriet till med, då det råder akut bostadsbrist i kommunen. Nu har han de efterlängtade fjällvidderna som sitt arbetsfält, med förrättningsuppdrag i både Gällivare och Kiruna.

I Gällivare och Kiruna pågår en samhällsomvandling av enorma proportioner. Som en konsekvens av gruvbrytningens utbredning och malmkropparnas läge kommer totalt cirka 5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter bostadsytor att behöva ersättas. Ett gigantiskt projekt där en mängd undersökningar, tillstånd, beslut och projekt måste samordnas. Kommunerna bestämmer över stadsplanen och hur de nya samhällena ska se ut, men själva stadsomvandlingen är ett samarbete mellan flera aktörer och intressenter, som till exempel LKAB, Trafikverket, Vattenfall, Länsstyrelsen, Boverket, Riksantikvariet och Lantmäteriet.

Under de senaste åren har Lantmäteriet kraftigt utökat personalstyrkan i Gällivare och Kiruna. Att två samhällen flyttas för att lämna plats åt den expanderande gruvverksamheten är spektakulärt och en utmaning för vilken lantmätare som helst. Att jobba som förrättningslantmätare i Malmfälten innebär att prova på alla typer av förrättningar inom fastighetsbildningen och ger en bra inblick i kommunernas och LKAB:s arbete med samhällsomvandlingen. Dessutom får förrättningslantmätaren en god förståelse för hur privatpersoner och andra aktörer påverkas.

Olles yrkesliv har fått en flygande start. Inte bara genom de dagliga möjligheterna till utmaningar och variation. Att vara en viktig del av samhällsutvecklingen ger en känsla av inre stolthet. Anställningen på Lantmäteriet gav honom dessutom möjligheten att bo och verka på våra nordligaste breddgrader och prova på det stora äventyret han drömde om.