Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Lektioner för gymnasiet

Är du lärare i geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, teknikorienterade ämnen, matematik eller idrott?  Behöver du förutsättningar för att digitalisera din undervisning?

gymnasiet750.jpg

Här hittar du förslag på lektioner som stödjer kunskapskraven i läroplanen och är framtagna i samarbete med lärare. Du kan enkelt anpassa lektionsförslagen till ditt närområde eftersom du har tillgång till rikstäckande information i kartverktyget.

Till varje lektionsförslag finns en lärarhandledning som ger en inledande beskrivning, syfte med uppgiften, delmoment, hur lång tid lektionen beräknas ta och kopplingen till läroplanens mål.

Lektionsförslag

Ämnesområde: Geografi

Öva källkritisk granskning

Använd Geoskolan till övningar i att värdera fakta och därigenom utveckla förmågan att kritiskt granska källor. Här finns goda möjligheter att träna eleverna i att resonera om källors relevans och trovärdighet för att stärka den källkritiska förmågan.


Har du önskemål, idéer eller material att dela med dig av? Välkommen att kontakta oss på info@geoskolan.se.