Nya visningstjänster i vector tiles-format

Den 1 februari 2023 utökas Topografi Visning, vector tiles med innehåll i småskaliga skalområdena.

Under 2020 och 2021 lanserades tre nya visningstjänster:

Produkterna som har lanserats är visningstjänster av typen vector tiles, vilka kan användas både som traditionella bakgrundskartor men också för att komma åt attributinformation om objekten. Tjänstetypen har snabbt blivit populär då de ger snabb utritning i klienterna som använder dem. Den främsta användningen av dessa produkter bedöms vara inom webbtillämpningar.

De nya produkterna har inte ersatt de visningstjänster som finns i produktkatalogen sen tidigare, utan utgör ett komplement till övriga visningstjänster. Nästa steg som nu gjorts i utvecklingen är att fylla på Topografi Visning, vector tiles med information i de småskaliga nivåerna. Arbetet blev klart 1 februari 2023.

Mer information om Topografi Visning, vector tiles

Vidareutveckling Topografi Visning, vector tiles

Utökat innehåll

Topografi Visning, vector tiles finns redan idag som produkt med ett innehåll som till stor del motsvarar det som finns i vektorprodukten Topografi 10 Nedladdning, vektor. Steg nummer 2 i utvecklingen blev att lägga in information i övriga skalnivåer så att den innehållsmässigt blir mer lik tidigare visningstjänster såsom Topografisk webbkarta Visning.

Den data som fylldes på i de småskaliga nivåerna produceras med nya metoder i framtiden. Det kommer leda till att nya vektorprodukter kommer att tas fram men också till att vi kan fylla på Topografi Visning, vector tiles med data som motsvarar skalområdena 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000 och 1:1 miljon.