GSD-Ortnamn har ersatts med Ortnamn Nedladdning, vektor

Den 1 februari 2023 ersattes GSD-Ortnamn som produkt med nya produkten Ortnamn Nedladdning, vektor.

Den nya produkten

Lanseringen av Ortnamn Nedladdning, vektor gjordes den 1 februari 2023 genom en hård övergång. Övergången innebär att GSD-Ortnamn utgår som produkt vid samma datum. Mer information om Ortnamn Nedladdning, vektor.

Levereranser av Ortnamn Nedladdning, vektor kommer göras i filformatet GeoPackage (nytt fönster). Därmed utgår leveransformaten Shape och MapInfo. Samma datamododell som användes i GSD-Ortnamn kommer även att användas i den nya produkten.

Den nya produkten kommer efter lansering vara tillgänglig via Geotorget beställning.

Förändringar

Beskrivning av förändringar i den nya produkten
Typ av förändring Idag Imorgon
Filformat Leveranser i ACII, Shape- och MapInfo-format Geopackage och CSV-format.
ASCII, Shape- och MapInfo-format utgår.
Filformat Storleksbegränsningar på filer finns för de leveransformat som idag används. I Geopackage finns inte begränsningar på filstorleken.
Filformat

I Shape-formatet behövs idag filen .cpg och för att få korrekt tecken-encoding i programvaror.

Geopackage-formatet använder UTF-8 encoding, vilket innebär en säkrare hantering av specialtecken.
Filformat

I Shape-formatet behövs idag filen .cpg och för att få korrekt tecken-encoding i programvaror.

Koordinatsystem hanteras i Geopackage-formatet utan extra filer.