Produktutveckling inom geografisk information

Här kan du som användare av Lantmäteriets geografiska information ta del av den produktutveckling som sker.

Ersatta produkter

Följande produkter har ersatts:

Produktionssättningar 2022-2023

2022
Datum Geodataprodukt
1 september 2022

Topografi 50

  • Produktlansering
2023
Datum Geodataprodukt
1 februari 2023

Topografi 100

  • Produktlansering

Topografi 250

  • Produktlansering

Topografi 1M

  • Produktlansering

Ortnamn

  • Produktlansering

Frågor och svar

Vector tiles

Beställning av Fastighetsindelning Visning, vector tiles sker via beställning från någon av Lantmäteriets vidareförädlare eller genom att kontakta vår Geodatasupport.

Nedladdning, vektor

  • I de fall man tidigare beställt GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor beställs nu istället Fastighetsindelning Nedladdning, vektor.
  • Administrativ indelning Nedladdning, vektor är en produkt som är en delmängd av det innehåll som finns i Fastighetsindelning Nedladdning, vektor. För en kund som köper Fastighetsindelning Nedladdning, vektor finns emellertid ingen anledning att köpa denna.
  • I de fall man tidigare beställt GSD-Fastighetskartan topografi, vektor beställs nu istället Topografi 10 Nedladdning, vektor.
  • Byggnad Nedladdning, vektor är en produkt som består av en delmängd av det innehåll som finns i Topografi 10 Nedladdning, vektor. För en kund som köper Topografi 10 Nedladdning, vektor finns emellertid ingen anledning att köpa denna produkt.
  • Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor och Rättighet Nedladdning, vektor är nya som egna produkter.

Beställning och leverans av de nya produkterna kommer ske via självserviceportalen Geotorget. Mer information om Geotorget

För vidareförädlare som registrerat affärer i Lantmäteriets Beställningssystem behöver inga åtgärder vidtas. Om förhållanden förändras avseende redovisade ordrar och de behöver registreras om ska de däremot registreras enligt den nya produktstrukturen.