Pågående produktutveckling inom fastighetsinformation

Inom Lantmäteriet sker ett kontinuerligt arbete med att förbättra våra produkter, men också med att erbjuda nya och förbättrade sätt att konsumera informationen. Från den här sidan kan ni som användare av Lantmäteriets fastighetsinformation ta del av den produktutveckling som sker.

Summering pågående arbete

  • Fastighetsavisering och Fastighetsuttag via ÖFF planeras att avvecklas i januari 2025.
  • Anpassning till Skatteverkets nya modell för taxeringsinformation som kommer tillhandahållas i:
    • En ny version av Taxering Direkt (3.0)
    • En ny nedladdningsprodukt: Taxering Nedladdning

Har du frågor eller vill du vara med och tycka till och lämna synpunkter så kontakta oss gärna på geodatasupport@lm.se.

Planerade produktionssättningar och avvecklingar

Planerade produktionssättningar
Datum Geodataprodukt
18 September 2023

Lägenhet Nedladdning

Preliminärt Q1 2024

Taxering Direkt v. 3.0

Ersätter Taxering Direkt v.2.0, avvecklingsdatum ej bestämt.

Preliminärt Q3 2024 

Taxering Nedladdning

Planerade avvecklingar 
Datum Geodataprodukt
31 oktober 2023
  • Belägenhetsadress Direkt v.4.1
  • Byggnad Direkt v.2.0
  • Samfällighetsförening Direkt v.2.1
Preliminärt Q3 2024 
  • Taxering Direkt v.2.0

Mer information om befintliga produkter

Om produkterna inom fastighetsinformation på respektive produktsida.