Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Nya visningstjänster i vector tiles-format

Under 2023 planeras Topografi Visning, vector tiles att utökas med innehåll i småskaliga skalområdena.

Under 2020 och 2021 har tre nya visningstjänster lanserats:

Produkterna som har lanserats är visningstjänster av typen vector tiles, vilka kan användas både som traditionella bakgrundskartor men också för att komma åt attributinformation om objekten. Tjänstetypen har snabbt blivit populär då de ger snabb utritning i klienterna som använder dem. Den främsta användningen av dessa produkter bedöms vara inom webbtillämpningar.

De nya produkterna har inte ersatt de visningstjänster som finns i produktkatalogen sen tidigare, utan utgör ett komplement till övriga visningstjänster. Nästa steg i utvecklingen är att fylla på Topografi Visning, vector tiles med information i de småskaliga nivåerna. Arbetet beräknas vara klart första halvan av 2023.

Under rubriken Nya produkter nedan går det att läsa mer om de nya visningstjänsterna och under Tidplan framgår det när i tiden tjänsterna är planerade att lanseras.
Under rubriken Testa här framgår vilka möjligheter som finns att testa de befintliga visningstjänsterna.

För mer information eller synpunkter angående vidareutvecklingen av Topografi Visning, vector tiles vänligen kontakta ginfo@lm.se.


Vidareutveckling Topografi Visning, vector tiles

Utökat innehåll

Topografi Visning, vector tiles finns redan idag som produkt med ett innehåll som till stor del motsvarar det som finns i vektorprodukten Topografi Nedladdning, vektor. Nästa steg i utvecklingen är att lägga in information i övriga skalnivåer så att den innehållsmässigt blir mer lik tidigare visningstjänster såsom Topografisk webbkarta Visning.

Den data som ska fyllas på i de småskaliga nivåerna kommer att produceras med nya metoder i framtiden. Det kommer leda till att nya vektorprodukter kommer att tas fram men också till att vi kan fylla på Topografi Visning, vector tiles med data som motsvarar skalområdena 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000 och 1:1 miljon.

Attribut

Attribut som behövs för att kunna göra egen stilsättning är de som kommer att ingå i visningstjänsten.

Koordinatsystem

Följande koordinatsystem är tillgängliga:

  • Topografiska webbkartans tilematris, i referenssystemet SWEREF99 TM ("epsg:3006") och 13 nivåer
  • WellKnownScaleSet/GoogleMapsCompatible, i referenssystemet Web Mercator ("epsg:3857") och 17 nivåer.

Tidplan

Utökningen av Topografi Visning, vector tiles med småskalig information beräknas vara produktionssatt under andra halvan av 2023.

Testa här

För att du ska kunna bilda dig en uppfattning om hur tjänster av typen vector tiles fungerar erbjuder vi möjligheten att prova Topografi Visning, vector tiles och Byggnad Visning, vector tiles gratis under en månad. Om du vill testa visningstjänsterna direkt i en egen applikation gör du en "Prova på-beställning" via produktsidorna för respektive produkt:

På respektive produktsida, under fliken Dokumentation, hittar du den tekniska beskrivningen med aktuell åtkomstpunkt.