Visningstjänster av typen vector tiles – ändrad plan för lansering

13 mars 2020

Den 25 maj 2020 lanseras två visningstjänster av typen vector tiles - Topografi Visning, vector tiles och Byggnad Visning, vector tiles. Lanseringen av Fastighetsindelning Visning, vector tiles och Markreglerande bestämmelser Visning, vector tiles flyttas fram till kvartal 3 2020. Under kvartal 3 2020 planeras även lansering av Rättigheter Visning, vector tiles.

Mer information om de nya visningstjänsterna, tidplanen samt möjlighet att testa tjänsterna finns på sidan Nya visningstjänster av typen vector tiles.

Den tidigare nyheten från 2020-01-16 finns att läsa på sidan Nya visningstjänster av typen vector tiles.

De nya tjänsterna kommer inte ersätta de visningstjänster som finns i produktkatalogen idag, utan de utgör ett komplement till dagens visningstjänster.

De nya visningstjänsterna innehåller vektorinformation och får tillsvidare endast användas internt inom den egna organisationen. Mer information om avgifter och villkor finns på www.lantmateriet.se och sidan Villkor och avgifter.

Ny tidplan

Geodatatjänst Innehåll

Topografi Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2020-05-25

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-05-25
Storskalig kartinformation såsom markytor, vägar, vattendrag och byggnader. Informationen motsvarande det som ingår i dagens vektordataprodukter GSD-Fastighetskartan, topografi.

Byggnad Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2020-05-25

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-05-25
Byggnadsinformation, som också ingår i Topografi Visning, vector tiles.

Fastighetsindelning Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
Q3 2020

Tillgänglig i produktionsmiljö:
Q3 2020
Information om fastigheteter såsom fastighetsgränser, gränspunkter och text.

Markreglerande bestämmelser Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
Q3 2020

Tillgänglig i produktionsmiljö:
Q3 2020
Information om planer och bestämmelser såsom detalj, fastighets- och stadsplaner samt fornlämningar.

Rättigheter Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
Q3 2020

Tillgänglig i produktionsmiljö:
Q3 2020
Information om rättigheter såsom t.ex. ledningsrätter.