Vad händer med avtal och avgifter kopplat till GSD-Fastighetskartan?

11 november 2020

Den nya avgiftsmodellen för geografisk information från 1 januari 2021 påverkar både befintliga och nya avtal där GSD-Fastighetskartan ingår.

Vi har tidigare informerat om att GSD-Fastighetskartan ersätts med nya produkter och att detta skulle ske under Q1 2021. Lanseringen av de ersättande produkterna kommer dock ej vara möjlig inom den tidsramen. Vi återkommer senare med besked om lanseringsdatum. Från och med 1 januari 2021 fram till lanseringen av de ersättande produkterna, kommer GSD-Fastighetskartan att debiteras enligt de avgifter som är beslutade att gälla från 2021-01-01. Avgifterna är desamma som kommer att gälla för ersättningsprodukterna när dessa lanseras.
 
Mer information om produkter som ersätter GSD-Fastighetskartan.

Till dess att de nya ersättningsprodukterna finns tillgängliga debiteras en administrativ avgift vid nya beställningar av GSD-Fastighetskartan. Leverans- och expressavgifter för geografisk information avvecklas generellt och gäller även för GSD-Fastighetskartan. 

När de nya produkterna finns tillgängliga kommer dessa att erbjudas utan leverans- och administrativ avgift via Geotorget beställning. Produkterna kommer att vara möjliga att beställa när GSD-Fastighetskartan utgår.

Beställning och leveranser av de nya ersättningsprodukterna

Alla beställningar och hämtning av leveranser kommer att göras via Geotorget beställning. Se tidigare nyhet samt läs mer om Geotorget beställning.

Vi påminner också om att Geodataplatsen avvecklas samtidigt som GSD-Fastighetskartan ersätts av de nya produkterna.

Licensavtal tecknade före 1 januari år 2021

  • Licensavtal för GSD-Fastighetskartan som tecknats med den licensavgift som gällde före 1 januari år 2021 är giltiga tills de löper ut, dock längst 1 år. Därefter är det möjligt att fortsätta nyttja redan erhållen GSD-Fastighetskarta så länge som önskas mot att ny årlig licensavgift för ersättande produkt erläggs.
  • Det kommer endast att vara möjligt att få ytterligare leveranser/ uppdateringar av GSD-Fastighetskartan fram till att den utgår. Beställningar av leveranser/uppdateringar kommer att vara möjliga att göra mot en administrativ avgift från och med 1 januari år 2021. 

Har man behov av uppdateringar efter att GSD-Fastighetskartan utgått måste ny licensavgift beräknas och avtal skrivas för respektive ersättande produkt. Mer information om produkter som ersätter GSD-Fastighetskartan.