Uppdatering av produkten Ytmodell från flygbilder

10 januari 2020

Nu finns de första områdena från 2019-års flygbilder tillgängliga som ytmodell. Dessutom tillhandahålls ytmodellen med högre upplösning och med ny färgsättning.

Produktionen av ytmodellen följer Lantmäteriets bildförsörjningsprogram och data fylls på kontinuerligt allteftersom nya flygbilder blir tillgängliga. Vad som finns tillgängligt att beställa, redovisas i produktionsstatus Planer och utfall.

Ytmodellen tillhandahålls från och med 2019-års flygbilder i upplösningarna 0,25 respektive 0,5 meter beroende på flygbildens upplösning.  

Den infärgade ytmodellen byter namn till Ytmodell från flygbilder färg och tillhandahålls från och med 2019-års flygbilder med fyra färgkanaler - rött, grönt, blått och infrarött.
 
Ytmodell skapad från flygbilder före 2019, påverkas inte av förändrad upplösning och färgsättning, utan kommer att fortsätta levereras på samma sätt som tidigare.

Mer information om produkten finns på produktsidan Ytmodell från flygbilder