Topografiska visningstjänster uppdateras under oktober

1 oktober 2021

Den 1 oktober 2021 genomförs förändringar i flera av Lantmäteriets visningstjänster. Bland annat sker förändringar i manérsättningen samt att väginformationen som kommer från Trafikverket börjar redovisas i de storskaliga kartprodukterna. Topografisk webbkarta Visning och Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad kommer då att ställas om mot nya datakällor och vara helt uppdaterade den 1/10. Under oktober månad kommer därefter resterande topografiska webbkartor att uppdateras.

Efter att förändringen genomförts för produkterna enligt ovan, sker en successiv uppdatering av övriga produkter: 

  • Topografisk webbkarta Visning, cache
  • Topografisk webbkarta Visning, översiktlig
  • Topografisk webbkarta Visning, raster  

Förändringen sker i flera delsteg och innebär att tjänsterna under oktober månad kan komma att se olika ut beroende på vilket koordinatsystem som används eller om den nedtonade eller färgade varianten används. Uppdateringarna görs i befintlig version av respektive tjänst.

Detta beror på att datakällor och manér förändras i en av varianterna åt gången.  Oavsett vilken datakälla som visningstjänsten visar, så är data aktuell med undantag för vägar som i den gamla datakällan inte har uppdaterats efter den 16 september. Väginformationen blir uppdaterad i och med omställning till den nya datakällan under oktober.

För mer information om respektive produkt, se Produktlista, www.lantmateriet.se