Topografi Visning, vector tiles och Byggnad Visning, vector tiles – ändrad plan för lansering

3 juni 2020

Lanseringen av de två visningstjänsterna av typen vector tiles - Topografi Visning, vector tiles och Byggnad Visning, vector tiles - flyttas fram till 11 juni 2020.

Mer information om de nya visningstjänsterna, tidplanen samt möjlighet att testa tjänsterna finns på sidan Nya visningstjänster av typen vector tiles.

Vi har tidigare informerat om de nya vector tiles-tjänsterna i produktnyheterna Nya visningstjänster av typen vector tiles (2020-01-16) samt Visningstjänster av typen vector tiles – ändrad plan för lansering (2020-03-13).  

De nya visningstjänsterna innehåller vektorinformation och får tillsvidare endast användas internt inom den egna organisationen. Mer information om avgifter och villkor finns på www.lantmateriet.se och sidan Villkor och avgifter.

Ny tidplan

Geodatatjänst

Innehåll

Topografi Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2020-06-11

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-06-11

  • Storskalig kartinformation såsom markytor, vägar, vattendrag och byggnader. Informationen motsvarande det som ingår i dagens vektordataprodukter GSD-Fastighetskartan, topografi.

Byggnad Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2020-06-11

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-06-11

  • Byggnadsinformation, som också ingår i Topografi Visning, vector tiles.

Fastighetsindelning Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
Q3 2020

Tillgänglig i produktionsmiljö:
Q3 2020

  • Information om fastigheteter såsom fastighetsgränser, gränspunkter och text.

Markreglerande bestämmelser Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
Q3 2020

Tillgänglig i produktionsmiljö:
Q3 2020

  • Information om planer och bestämmelser såsom detalj-, fastighets- och stadsplaner samt fornlämningar.

Rättigheter Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
Q3 2020

Tillgänglig i produktionsmiljö:
Q3 2020

  • Information om rättigheter såsom t.ex. ledningsrätter.