Påminnelse om lanseringsdatum för produkterna som ersätter GSD-Fastighetskartan

25 augusti 2021

Den 1 oktober 2021 lanseras de nya vektorprodukterna som ersätter nuvarande GSD-Fastighetskartan, vektor. I samband med lanseringen och den skarpa övergången, upphör även hämtning av data via Geodataplatsen.

De sex nya vektorprodukterna kommer att tillgängliggöras via Geotorget beställning, se tidigare nyheter från 2020-10-05  och 2020-12-18.  En mer utförlig presentation över de nya produkterna finns på produktutvecklingssidan GSD-Fastighetskartan ersätts med nya produkter. Här finns även information om det nya filformatet GeoPackage för leveranser. Under fliken Demodata finns produktbeskrivningar och data för test. Förändringarna finns beskrivna i detalj under förändringshistoriken som finns i produktbeskrivningen.

Det har sedan tidigare framgått av produktbeskrivningarna att fastighetsnycklar (FNR_FDS) utgår i de nya produkterna och ersätts med objektidentitet (UUID). Se även tidigare nyhet från 2019-01-16. Informationen om det har också förtydligats på produktutvecklingssidan.

Avgiftsberäkning, beställning och leverans av data sker i Geotorget beställning. 
Information om vad som blir nytt vad gäller abonnemang och teckna avtal för slutanvändning finns på sidan Geotorget beställning.

På sidan Pågående produktutveckling av geografisk information finns en tidplan över införandet.