Nya visningstjänster av typen vector tiles

16 januari 2020

Den 31 mars 2020 lanseras två nya visningstjänster - Fastighetsindelning Visning, vector tiles samt Markreglerande bestämmelser Visning, vector tiles.

Visningstjänster av typen vector tiles, kan användas både som traditionella bakgrundskartor men också för att komma åt attributinformation om objekten. De har en stil-manérsättning som appliceras hos klienten, vilket innebär att en användare kan byta utseende på kartan till exempel för att lyfta fram olika tematiska förhållanden i den data som visualiseras.

Ytterligare tre visningstjänster av typen vector tiles planeras att lanseras andra kvartalet (Q2) 2020.

Mer information om tjänsterna samt åtkomst till testtjänster finns på www.lantmateriet.se och sidan Nya visningstjänster av typen vector tiles.

De nya produkterna kommer inte ersätta de visningstjänster som finns i produktkatalogen idag, utan utgör ett komplement till dagens visningstjänster.
 
Då de nya visningstjänsterna innehåller vektorinformation får de tillsvidare endast användas internt inom den egna organisationen. Mer information om avgifter och villkor finns på www.lantmateriet.se och sidan Villkor och avgifter.

Geodatatjänst

Innehåll

Fastighetsindelning Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2020-03-31

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-03-31

  • Information om fastigheteter såsom fastighetsgränser, gränspunkter och text.

Markreglerande bestämmelser Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2020-03-31

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-03-31

  • Information om planer och bestämmelser såsom detalj-, fastighets- och stadsplaner samt fornlämningar.