Nya ortofoton och förändringar i visningstjänsterna för ortofoto

6 november 2020

Från och med 2020-11-05 påbörjas uppdateringen av Ortofoto Visning Årsvisa med 2020 års ortofoton. Samtidigt har namn på titlar kortats ned och årtalsplaceringen i titlar flyttats.

Ortofoto Visning Årsvisa uppdateras nu med cirka två tredjedelar av 2020 års ortofoton och därefter kontinuerligt allteftersom 2020 års ortofoton blir producerade. 

Namn på titlar i tjänsterna Ortofoto Visning, Ortofoto Visning Årsvisa och Historiska ortofoton Visning har kortats ner. I Ortofoto Visning Årsvisa har även placeringen av årtalet ändrats så att det skrivs först i titlarna. Förändringarna genomförs för att minska det utrymme titlarna kan uppta på bildskärmen och därigenom ge större utrymme att visa själva ortofotot. Titlarna har kortats ner, men med ambitionen att ändå beskriva vad varje lager innehåller. Den ordning i vilka de olika lagren visas beror på i vilken ordning den programvara man använder väljer att läsa in dem.

Det blir en ny version och en ny teknisk beskrivning av tjänsten Ortofoto Visning Årsvisa, men åtkomstpunkten ändras inte. 

Åtkomstpunkterna för övriga tjänster är också oförändrade och under förutsättning att man kopplat upp sig mot tjänsterna korrekt via lagernamn ska inga problem uppstå på grund av att titlarna ändras.

För mer information, se produktsidorna Ortofoto Visning, Ortofoto Visning Årsvisa och Historiska ortofoton Visning.

Geodatatjänst Förändring

Ortofoto Visning Årsvisa 1.7

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2020-11-05

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-11-05
Uppdateras kontinuerligt med 2020 års ortofoton i färg.

Namn på titlar har kortats ner, även placeringen av årtalet har ändrats så att det skrivs först i titlarna.