Ny version av Ortnamn Direkt

3 december 2020

Den 9 december 2020 kommer den befintliga versionen Ortnamn Direkt version 2.0 att ersättas av version 2.1.

Förändringar avser tillkomst av nytt attribut, utökade möjligheter i fritextsökning och i sökning på kriterier. Observera att version 2.0 av Ortnamn Direkt planeras att avvecklas 2021-06-09.

Geodatatjänst
Förändring

Ortnamn Direkt v 2.1

Tjänsten är inte bakåtkompatibel

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2020-12-09

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-12-09

  • Antal träffar läggs till i komplex sökning
  • Geometrisökning ingår i komplexa sökningen
  • Fritextsökning utökas med valen Börjar med, Exakt och Slutar med
  • Fritextsökning kompletteras med sökning inom län eller kommun
  • Versionen är inte bakåtkompatibel utan kräver ny åtkomstpunkt
Geodatatjänst Förändring
Ortnamn Direkt v 2.0 Avvecklas 2021-06-09

För mer information, se produktsidan Ortnamn Direkt (nytt fönster)