Ny produkt Socken och stad släpps som öppna data

27 januari 2020

Från och med 29 januari 2020 finns en ny produkt som öppna data för nedladdning. Produkten innehåller information om den historiska indelningen socken och stad. 

Produkten Socken och stad är en geografisk indelning som bygger på de jordregistersocknar som var aktuella i samband med övergången till nytt fastighetsregister 1976–1995. I städerna motsvaras de av stadsregisterområden som var stad, med stadsprivilegier, i samband med kommunreformen 1971. Produkten kommer att tillhandahållas som öppna data i leveransformatet Geopackage. 

För mer information, se produktsidan för Socken och stad.