Ny plan för lansering av produkterna som ersätter GSD-Fastighetskartan

6 april 2021

Den 1 oktober 2021 lanseras de nya vektorprodukterna som ersätter nuvarande GSD-Fastighetskartan, vektor. I samband med lanseringen upphör även hämtning via Geodataplatsen.

De sex nya vektorprodukterna kommer att tillgängliggöras via Geotorget beställning, se tidigare nyheter från 2020-10-05 och 2020-12-18. En mer utförlig presentation över de nya produkterna finns på produktutvecklingssidan GSD-Fastighetskartan ersätts med nya produkter. 

Från den 31 mars finns demodata och uppdaterade produktbeskrivningar (version 1.2) tillgängliga på produktutvecklingssidan ovan. Under fliken ”Demodata” finns en länk för att komma till nedladdning av data och produktbeskrivningar.

Det har sedan tidigare framgått av produktbeskrivningarna att fastighetsnycklar (FNR_FDS) utgår i de nya produkterna och ersätts med objektidentitet (UUID). Se även tidigare nyhet från 2019-01-16. Informationen om det har också förtydligats på produktutvecklingssidan. 

I övrigt har några mindre förändringar gjorts i produktbeskrivningarna för Byggnad och Topografi 10 Nedladdning, vektor mellan version 1.0 och 1.2. Samtliga förändringar finns i detalj i produktbeskrivningarna som finns via FTP-länken under fliken ”Demodata”:
-    Värdemängden för attribut i Anläggningsområde, Väglinje och Byggnad har förändrats.
-    Förändringar i attributuppsättning avseende Väglinje.

I demodata ingår även nya data för höjdkurvor.

Avgiftsberäkning, beställning och leverans av data sker i Geotorget beställning. 
Information om vad som blir nytt vad gäller abonnemang och teckna avtal för slutanvändning finns på sidan Geotorget beställning.