Lansering av produkten Fastighetsindelning Visning, vector tiles

6 november 2020

Den 20 januari 2021 lanseras ytterligare en produkt i serien visningstjänster av typen vector tiles – Fastighetsindelning Visning, vector tiles.

Fastighetsindelning Visning, vector tiles kommer inte ersätta de visningstjänster som finns i produktkatalogen idag, utan utgör ett komplement till dagens visningstjänster. 

Visningstjänster av typen vector tiles kan användas som traditionella bakgrundskartor, med möjlighet till manérsättning hos klienten, samt också för att komma åt attributinformation om objekten. Mer information om visningstjänsterna samt åtkomst till testtjänster finns på www.lantmateriet.se och sidan Nya visningstjänster av typen vector tiles.

Då visningstjänsterna innehåller vektorinformation får de tillsvidare endast användas internt inom den egna organisationen. Mer information om avgifter och villkor finns på www.lantmateriet.se och sidan Villkor och avgifter.

Sedan i maj 2020 finns visningstjänsterna Topografi Visning, vector tiles samt Byggnad Visning, vector tiles tillgängliga i produktsortimentet. 

Lanseringen av Markreglerande bestämmelse Visning, vector tiles och Rättighet Visning, vector tiles som var planerad till Q3 2020 flyttas fram. Den nya planen är att dessa tjänster lanseras under 2021.

Geodatatjänst Innehåll

Fastighetsindelning Visning, vector tiles

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-01-20

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-01-20

Se tidigare nyhet från 2020-01-16

Information om fastigheteter såsom fastighetsgränser, gränspunkter och text.