Höjddataprodukt med högre upplösning och nytt namn

24 november 2020

Den 4 januari 2021 lanseras Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+. Produkten ersätter GSD-Höjddata, grid 2+.

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+ är ett grid i rasterformat med 1 meters upplösning och baseras på den Nationella Höjdmodellen.

För mer information, se produktsidan Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+