Höjddata, grid 50+ nh täcker nu hela Sverige

9 mars 2020

Höjddata, grid 50+ nh, som tillhandahålls som öppna data, har uppdaterats och omfattar nu hela Sverige.

Höjddata, grid 50+ nh, uppdateras en gång per år med uppdateringar från nationella höjdmodellen. 

För mer information, se produktsidan Höjddata, grid 50+