Förändringar av Ortnamn Direkt och GSD-Ortnamn

27 januari 2020

Den 29 januari 2020 lanseras Ortnamn Direkt 2.0.0 och en ny version av GSD-Ortnamn är planerad att lanseras den 9 september 2020. 

Ny version av Ortnamn Direkt

Den 29 januari 2020 kommer den befintliga versionen Ortnamn Direkt version 1.1 att ersättas av version 2.0.0.

Förändringar avser byte till REST-gränssnitt samt tillkomst av nya attribut. Den nya versionen av geodatatjänsten är inte bakåtkompatibel utan kräver en ny åtkomstpunkt. Observera att befintlig version av Ortnamn Direkt planeras att avvecklas 2020-09-09.

Geodatatjänst

Förändring

Ortnamn Direkt v 2.0.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2020-01-29

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2020-01-29

 

  • REST-gränssnitt
  • Län i klartext
  • Kommun i klartext
  • Sockenstadkod
  • Sockenstadnamn i klartext
Geodatatjänst

Förändring

Ortnamn Direkt v 1.1

Avvecklas 2020-09-09

För mer information, se produktsidan Ortnamn Direkt

Ny version av GSD-Ortnamn

Den 9 september 2020 lanseras en ny version av GSD-Ortnamn som kompletteras med information om ortnamnets socken och stad tillhörighet. Attribut som läggs till är Sockenstadkod samt Sockenstadnamn.

Demodata finns tillgängligt på produktsidan från 13 januari 2020.
För mer information, se produktsidan Ortnamn.