Ersättningsprodukterna för GSD-Fastighetskartan tillgängliggörs på nytt sätt

5 oktober 2020

De nya vektorprodukterna som ersätter GSD-Fastighetskartan kommer att tillgängliggöras via Geotorget beställning. Detta innebär att abonnemang kommer att hanteras i Geotorget beställning och hämtning via Geodataplatsen kommer att upphöra.

Som vi tidigare meddelat kommer GSD-Fastighetskartan att ersättas med nya produkter under Q1 2021, se tidigare nyhet från 2019-11-29 eller webbsidan GSD-Fastighetskartan ersätts med nya produkter. I och med avvecklingen av GSD-Fastighetskartan kommer tillgängliggörandet via nuvarande hämtplats Geodataplatsen att upphöra. Geodataplatsen kommer att ersättas av Geotorget beställning.

Geotorget beställning (nytt fönster) är en ny tjänst, där privatpersoner och organisationer kan beställa och ladda ner Lantmäteriets geodataprodukter. Där kommer det även finnas ett nytt sätt att hantera abonnemang. Vi återkommer med mera information så snart som möjligt.