Uppdaterad information - Nytt datum för avveckling av Inskrivning Direkt version 2.1

5 november 2021

Från 31 mars 2021 finns den nya versionen av Inskrivning Direkt v.3.0 tillgänglig. För att möjliggöra anpassningar av konsumerande system mot den nya tjänsten, ser vi ett behov att flytta fram avvecklingsdatum för Inskrivning Direkt v. 2.1 till 2022-02-28

Som vi tidigare informerat så ersätter Inskrivning Direkt v.3.0 den tidigare versionen (v.2.1) av direktåtkomsttjänsten. Vi har tidigare kommunicerat ett avvecklingsdatum för Inskrivning Direkt v.2.1 till 2021-12-08. Detta flyttas nu fram på förekommen anledning och nytt datum för avveckling är 2022-02-28.

Läs mer om förändringarna som sker i den nya versionen av tjänsten (v.3.0) i nyheten Ny version av Inskrivning Direkt.

För mer information, se produktsidan Inskrivning Direkt.