Taxering Direkt och fastighetsprisinformation, uppdateringar med 2020-års taxeringsinformation

11 september 2020

Vi påminner att den 1 oktober 2020 blir 2020-års taxeringsinformation tillgänglig i följande produkter: 

  • Taxering Direkt v.2.0.0. Notera ny version v.2.0.1 (buggrättning)
  • Fastighetsprisuttag
  • Fastighetsprisavisering 

2020-års taxeringsinformation innefattar:

  • Allmän fastighetstaxering av alla lantbruksfastigheter. Särskild fastighetstaxering av bland annat småhus, hyreshus och industrienheter som är nybildade eller ändrade. 

Ny justeringskod 139 Stor värdeyta tillkommer. Justeringskoden avser förhållande för småhusbyggnad på lantbruk.