Störningar i flera direktåtkomsttjänster och Nedladdning uttag i samband med den planerade driftsättningen av Samfällighetsförening Direkt

26 november 2021

Den 6 december 2021, efter klockan 17.00, påbörjas driftsättningen av Samfällighetsförening Direkt. Denna driftsättning kommer även att påverka direktåtkomsttjänsterna Fastighet Direkt och Gemensamhetsanläggning Direkt samt Nedladdning uttag.

I samband med driftsättningen av den nya versionen av Samfällighetsförening Direkt v.2.1 kommer även åtkomst till Fastighet Direkt och Gemensamhetsanläggning Direkt att påverkas. Arbetet planeras vara klart under kvällen den 6 december.

Notera att också Nedladdning uttag, informationsmängd Samfällighetsförening, kommer att stänga klockan 17 samma dag och ligga nere till 14 december.