Samfällighetsföreningsregistret (SFR) kommer att tillhandahållas via nya produkter

6 juli 2021

Från och med 2021-12-07 kommer det att bli förändringar i tillhandahållande av information från Samfällighetsföreningsregistret (SFR). Nya produkter tillkommer och befintliga produkter avvecklas. Observera att övergången blir hård på grund av förändrad lagstiftning.

Förändringar som kommer att ske 2021-12-07:

Nedladdningsprodukter 

  • Befintlig produkt Nedladdning Uttag (tillgänglig via Kundportalen) och information om ”Samfällighetsförening” kommer att avvecklas. 
  • Ny produkt Fastighetsinformation Nedladdning innehållande information om samfällighetsföreningar kommer att driftsättas. Produkten kommer att tillhandahållas via Geotorget beställning.

Direktåtkomsttjänst

  • Samfällighetsförening Direkt v.2.0.0 kommer att avvecklas.
  • Samfällighetsförening Direkt, ny version, kommer att driftsättas.

Vi kommer att skicka mer information efter sommaren och i samband med det publiceras den tekniska dokumentationen.