Reviderad information – Samfällighetsföreningsregistret (SFR) och förändringar som sker i december 2021

30 september 2021

Vi har tidigare informerat om de förändringar som kommer att ske för tillhandahållandet av information från Samfällighetsföreningsregistret (SFR) från 2021-12-07. Det har nu uppstått förändringar i planeringen för tillhandahållandet av Nedladdning uttag.

Denna justering innebär att produkten även fortsättningsvis kommer att tillhandahållas via Kundportalen, inte via Geotorget beställning som vi informerat om i tidigare utskick. Observera att driftsättningen också kommer att senareläggas till 2021-12-14 för Nedladdning uttag. 

Anpassningar av produkterna Nedladdning uttag och Samfällighetsförening Direkt, som görs i enlighet med förändrad lagstiftning, kommer att genomföras under 2021, se tidigare utskick Samfällighetsföreningsregistret (SFR) kommer att tillhandahållas via nya produkter

Förändringar som kommer att ske 2021-12-07 respektive 2021-12-14:

Direktåtkomsttjänst – driftsättning 2021-12-07

 • Samfällighetsförening Direkt v.2.0.0 kommer att avvecklas 
 • Samfällighetsförening Direkt v.2.1 kommer att driftsättas

Nedladdningsprodukt – driftsättning 2021-12-14

 • Informationsmängden Samfällighetsförening kommer att vara tillgänglig i produkten Nedladdning uttag via Kundportalen. Ingen namnändring av produkten kommer att ske.

Viktigt att notera – den kommande versionen (v.2.1) av Samfällighetsförening Direkt kommer att finnas tillgänglig i två behörighetsnivåer. 

 • Dels en behörighetsnivå som inte innehåller personnummer för styrelsemedlem. Denna behörighetsnivå levereras som standard och ersätter nuvarande v.2.0.0.
 • Dels en utökad behörighetsnivå där personnummer ingår för styrelsemedlem. Komplettering av personnummer för styrelsemedlem i registret sker löpande varefter uppdateringar görs via respektive samfällighetsförening. För att få tillgång till den utökade behörigheten måste Lantmäteriet först förvissa sig om att kund hanterar levererade personnummer i enlighet med gällande dataskyddsförfattningar. Prövning för utlämnande kommer att ske via ändamålsprövning.
Geodatatjänst Förändring

Samfällighetsförening Direkt v.2.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-12-07

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-12-07

Basinformation innehåller ett nytt objekt Styrelseinformation

Objektet Styrelse byter namn till Styrelsemedlem

Ändringar på attributnivå i objektet Samfällighetsföreningsattribut

 • foreningsnamn byter namn till foreningensForetagsnamn
 • firmatecknare byter namn till firmatecknareTillaggsinformation
 • Statsbidragsnummer utökas till 80 tecken

Ändringar på attributnivå i objektet Styrelsemedlem

 • IDnummer– nytt attribut
 • annatID- nytt attribut
 • firmatecknare – nytt attribut
Geodatatjänst Förändring
Samfällighetsförening Direkt v.2.0.0

Avvecklas 2021-12-07

För mer information, se respektive produktsida där dokumentationen kommer att uppdateras successivt. För Samfällighetsförening Direkt v.2.1 finns en första version av den tekniska beskrivningen publicerad.

Samfällighetsförening Direkt

Nedladdning uttag