Överföringsformatet ÖFF – uppdatering av 2021-års taxeringsinformation och reviderad version av ÖFF11.50

6 maj 2021

Uppdatering av 2021-års taxeringsinformation sker vid lanseringen av reviderad version av ÖFF11.50 (rev1), som lanseras 2021-10-01. Vid övergången till reviderad version av ÖFF11.50 görs vissa förändringar för Byggnadstyp/byggnadsändamål och Anläggningstyper för belägenhetsadresser.

I och med revideringen av befintlig version ÖFF11.50 sker vissa förändringar på fältnivå avseende ändringar i värdemängd Byggnadstyp/byggnadsändamål registerbyggnad och Anläggningstyp belägenhetsadress:

  • Fält 41 (BYGGTYP) i tabell 50A REGBYG
  • Fält 16 (BYGGTYP) i tabell 50B REGBYGL
  • Fält 7 (BYGGTYP) i tabell 52C ANDAMAL
  • Fält 66 (ANLAGGNINGSTYP) i tabell 90A ADRPL
  • Fält 25 (ANLAGGNINGSTYP) i tabell 90B ADRPLL

Det kommer också att göras mindre förändringar i beskrivning för fälten 5 – 7 i tabell 02A REGANM för att överensstämma med övriga produkter och det görs en rättning i beskrivning för fält 15 (TOTHYRINTL) i tabell 43T VEHYLOK.

Notera att testdata nu finns publicerat för version ÖFF 11.50 rev1 samt en uppdaterad formatbeskrivning.

För mer information och testdata, se produktsidan Fastighetsuttag alternativt Fastighetsavisering.