Överföringsformatet ÖFF – uppdatering av 2020-års taxeringsinformation och ny version

11 juni 2020

Som vi tidigare informerat sker en övergång av överföringsformatet ÖFF till version ÖFF 11.50 den 8 oktober 2020. Samtidigt uppdateras taxeringsinformationen.

I och med uppdateringen till den nya versionen sker vissa förändringar på fältnivå och gallring av data kommer att ske. Efter att vi publicerade den förra nyheten 2020-04-17, Nyheter överföringsformatet ÖFF – uppdatering av 2020-års taxeringsinformation och versionsändring till 11.50, har några ytterligare förändringar uppstått. Vi ber er därför kontrollera den uppdaterade informationen i den separata specifikationen .

När det gäller påverkan för befintliga beställningar av Fastighetsavisering, fullständig, och tidplan, hänvisar vi till nyheten ovan från 2020-04-17.

Notera att testdata nu finns publicerat för version ÖFF 11.50 samt en uppdaterad formatbeskrivning.

För mer information och testdata, se produktsidan Fastighetsuttag alternativt Fastighetsavisering