Nyheter överföringsformatet ÖFF – uppdatering av 2020-års taxeringsinformation och versionsändring till 11.50

17 april 2020

Den 8 oktober 2020 sker en övergång av överföringsformatet ÖFF till en ny version, ÖFF 11.50. I och med övergången till ny ÖFF-version kommer uppdaterad taxeringsinformation att läsas in. I övrigt sker förändringar i ÖFF-tabellerna på fältnivå. Även viss gallring av information kommer att ske.

Tidigare har den nya taxeringsinformationen från Skatteverket uppdaterats i överföringsformatet ÖFF i början av januari varje år. Nytt för i år är att informationen kommer att uppdateras redan i oktober 2020. I och med att inläsningen av nytt data sker i oktober 2020 kommer taxeringsinformationsåret att märkas ”2021” redan från oktober 2020.
När taxeringsinformationen läses in påverkas befintliga beställningar av Fastighetsavisering, fullständig enligt nedan:

Omstarter av tabeller

  • 01R Om tabell 41A finns i befintlig beställning
  • 31R Om tabell 41A + inskrivningsinformation finns i befintlig beställning
  • 37A/B Om tabell 42A finns i befintlig beställning

Vad händer vid första aviseringstillfället, 2020-10-10?

  1. Aviseringsfil (vid aviseringar på lördagar) skapas för tidsperioden 2020-10-03 – 2020-10-10 via ordinarie veckoavisering som körs natten mellan 09 och 10/10.
  2. Tom aviseringsfil skapas för beställningar som är berörda av punkt 3 nedan. Det är en andra veckoavisering som körs under dagtid 10/10 (detta görs för att det inte ska bli problem med 01R/31R-poster).
  3. Startuttag sker för 2020-års taxeringsinformation (tabeller i 40-serien) samt tabellerna ovan under rubriken Omstarter.

Tidplan

2020-10-06 
Sista leverans av Fastighetsuttag i ÖFF11.40

2020-10-07 
Sista leverans av Fastighetsavisering, fullständig och Fastighetsavisering, förenklad i ÖFF11.40

2020-10-07 
Inga leveranser av Fastighetsuttag

2020-10-08—2020-10-09

Inga leveranser av Fastighetsavisering, fullständig samt Fastighetsavisering, förenklad

2020-10-08 

Första leverans av Fastighetsuttag i ÖFF11.50 (inklusive uppdaterad taxeringsinformation)

2020-10-10  
Första leverans av Fastighetsavisering fullständig samt Fastighetsavisering, förenklad i ÖFF11.50 (inklusive uppdaterad taxeringsinformation)

Alla övriga förändringar som sker i och med övergången till den nya versionen, ÖFF 11.50, redovisas i den separat specifikationen (pdf).