Nya versioner av direktåtkomsttjänsterna Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt

23 november 2021

Vi vill redan nu informera att direktåtkomsttjänsterna Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt kommer att uppdateras till nya versioner den 3 maj 2022.

Release av de nya versionerna av direktåtkomsttjänsterna planeras den 3 maj 2022 och kommer ligga parallellt med de nu gällande versionerna fram till att dessa avvecklas 2022-11-30. Det kommer att bli förändringar i datamodellerna, där det bland annat blir ny indelning av informationsdelmängderna. Gränssnittet ändras samtidigt från SOAP till REST för Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt. Gränssnittet för Fastighet Direkt är redan idag i REST. 

I samband med releasen i maj 2022 kommer direktåtkomsttjänsten Fastighet Direkt att byta namn till Fastighet och samfällighet Direkt. 

Gällande version Kommande version
Fastighet Direkt 2.1 Fastighet och samfällighet Direkt 3.0
Gemensamhetsanläggning Direkt 1.7 Gemensamhetsanläggning Direkt 2.0
Rättighet Direkt 1.4 Rättighet Direkt 2.0

För mer information om tidplan, se Pågående produktutveckling inom fastighetsinformation.