Ny version av Inskrivning Direkt

15 februari 2021

Förutom förändringar för ägarinformationen, byter vissa attribut namn eller tas bort. En ny sökfunktion, där det går att få referenser till de fastigheter som berörs av en viss inteckning, har lagts till.

Nedan redovisar vi de större förändringarna som införs i Inskrivning Direkt v.3.0.0, med en jämförelse mot den befintliga versionen av tjänsten.

Gällande version 2.1.1 Kommande version 3.0.0
SOAP-gränssnitt REST-gränssnitt XML & JSON
Objektet Basinformation Ändras till Inskrivningsfastighet

Objektet Registerenhetsreferens (Innehåller Typ)

Ändras till Fastighetsreferens (Typ är borttaget)
IRFastighetens objektidentitet fås enbart via basinformation IRFastighetens objektidentitet kommer alltid med i svaret

Informationsdelmängder för Inskrivet ägande:

Ägande

Senaste fång

Historik ägande

Informationsdelmängder för Inskrivet ägande:

Ägare – Aktuella

Ägare – Alla

Förvärv (Kan enbart beställas tillsammans med Ägare - aktuella eller Ägare - alla)

IDnummer (i Inskriven person) och personnummer (i Person) kan bara innehålla personnummer IDnummer (i Inskriven person) och personnummer (i Person) kan innehålla personnummer, tilldelat personnummer och samordningsnummer
I IRFastighet aktualitetsdatum

Ändras till i IRFastighet beräknat aktualitetsdatum

Fångeskod, värdelistan innehåller text Fångeskod, värdelistan innehåller numerisk kod
Funktion saknas Sök med en intecknings UUID
Fastighetsnyckel  Utgår 

Enbart fastighetsreferens till den hämtade fastigheten.

IRFastighet endast via Basinformation

Förutom fastighetsreferens till den hämtade fastigheten får man UUID till inskrivningsfastigheten.

IRFastighet kommer alltid med i svaret.

Geodatatjänst Förändring

Inskrivning Direkt v. 3.0.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-03-31

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-03-31

 • Nytt gränssnitt
 • Fältet aktualitetsdatum blir beräknat Aktualitetsdatum
 • Objektet Basinformation blir Inskrivningsfastighet.
 • Fastighetsnyckel är borttaget
 • Fångeskod, blir numerisk kod, istället för text.
 • UUID till inskrivningsfastigheten kommer alltid med i svaret tillsammans med fastighetsreferens.
 • IDnummer/personnummer kan innehålla personnummer och tilldelat personnummer samt samordningsnummer
 • Informationsdelmängder för Inskrivet ägande ändras till:
  • Ägare – Aktuella
  • Ägare – Alla
  • Förvärv
 • Objektet Registerenhetsreferens blir Fastighetsreferens. Typ är borttaget från det objektet
 • IRFastighetens objektidentitet kommer alltid med i svaret
 • Ny sökfunktion med en intecknings UUID
Geodatatjänst Förändring

Inskrivning Direkt v. 2.1

Avvecklas 2021-12-08.

För mer information, se produktsidan Inskrivning Direkt