Ny version av Adress Nedladdning, INSPIRE

24 februari 2021

Den 5 februari lanserades en ny version av tjänsten Adress Nedladdning, INSPIRE, version 1.1. Informationen i tjänsten är nu uppdaterad och mindre förändringar är införda. Tjänsten är av typen atomflöde och innehåller adressinformation enligt informationsmodellen för INSPIRE.

Geodatatjänst Förändring

Adress Nedladdning, INSPIRE v1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-02-05

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-02-05

 • Uppdaterad information
 • Ny åtkomstpunkt via API-managern
 • Mindre förändringar
 • Följande attribut har tidigare varit text och blir nu xlinks:
  • Specification
  • Method
  • Type
  • Nativeness
  • nameStatus
  • level
 • Län är inte längre med som en av nivåerna i AdminUnitName
 • Ny åtkomstpunkt
 • Datat är nu tillgängligt i två referenssystem, SWEREF 99 TM och ETRS89.
Geodatatjänst Förändring

Adress Nedladdning, INSPIRE v1.0

Avvecklas 2021-02-05