Inga nya versioner av direktåtkomsttjänsterna Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt i början av år 2022

10 september 2021

Arbetet med nya versioner av direktåtkomsttjänsterna Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt är senarelagt och nya versioner kommer inte att lanseras i början av år 2022 som informerats om tidigare.

Med anledningen av nya krav kring IT-säkerhet nationellt samt lagändring som påverkar Samfällighetsföreningsregistret, SFR, kommer inte de nya versionerna av Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt att lanseras i början av år 2022 som tidigare informerats, se nyhet från 21 juni 2021. Mer information kommer när arbetet återupptas under nästa år.

Ta del av mer information om Fastighetsregistret Direkt.