Höjd avgift för Fastighet Direkt samt Inskrivning Direkt

6 juli 2020

Från och med 1 januari 2021 höjs avgiften för Fastighet Direkt, Totalfråga (exkl. Geometri) samt Inskrivning Direkt, Totalfråga.

För att klara höjda intäktskrav på myndigheten kommer följande avgiftsjusteringar att ske:

  • Avgiften för Fastighet Direkt Totalfråga (exkl. Geometri) höjs med 0,50 kr.
  • Avgiften för Inskrivning Direkt, Totalfråga höjs med 2 kr.

Justeringarna gör också att avgifterna följer avgiftsstrukturen för övriga direktåtkomsttjänster.

Observera att det formella beslutet om avgiftshöjning tas av Lantmäteriets styrelse i slutet av oktober. I dagsläget finns dock inget som tyder på avslag.

För mer information om produkterna se produktsidan Fastighet Direkt och Inskrivning Direkt