Stöd för TLS version 1.0 och version 1.1 avvecklas för tjänster

22 juni 2021

Säkerhetsuppdatering av anslutningar till Lantmäteriets visningstjänster, nedladdningstjänster och direktåtkomsttjänster kommer att genomföras i produktionsmiljön. Användare uppmanas att se över anslutningar mot tjänsterna.

Den 30 november 2021 kommer stöd för Transport Layer Security (TLS) version 1.0 och version 1.1 att avvecklas för samtliga nedladdningstjänster, visningstjänster och direktåtkomsttjänster (geografisk information och fastighetsinformation) i produktionsmiljön (services.lantmateriet.se, api.lantmateriet.se och maps.lantmateriet.se).

Notera att motsvarande förändring kommer att genomföras i tjänsternas verifieringsmiljö den 15 september 2021.

Du som konsument eller utvecklare mot våra tjänster behöver därför se över din anslutning och genomföra eventuella åtgärder för att säkerställa framtida åtkomst till våra tjänster.

Om ni konsumerar geodatatjänster i ett färdigt system, kontakta er systemleverantör.

Avvecklingen genomförs för att öka säkerheten i våra tjänsteplattformar, där TLS v1.0 och v1.1 (handskakningsmetod) inte längre anses säker och TLS 1.2 kommer bli standard.

Vid frågor, kontakta: geodatasupport@lm.se