Nedladdning av data via Geotorget beställning

18 december 2020

I Geotorget beställning kan man beställa och ladda ner Lantmäteriets geodataprodukter. Det kommer även att bli möjligt att hämta leveranserna via API.

Målsättningen är att alla Lantmäteriets geodataprodukter på sikt ska tillgängliggöras via Geotorget beställning. Successivt kommer vi att utöka med fler produkter.

Idag går det att följa beställningens leveransstatus och ladda ner filer via Geotorget beställning - Mitt konto.

I framtiden kommer det vara möjligt att fråga efter beställningens leveransstatus och ladda ner filer via API. För abonnemang (avtal med årlig avgift) som beställs via Geotorget beställning kommer det även vara möjligt att initiera nya leveranser via API.

På sidan Geotorget beställning finns den första översiktliga beskrivningen av API för leveranser. Vi återkommer när det finns mer detaljerad information och möjlighet att göra enklare tester.