Förändrade avtalsvillkor från och med januari 2021

22 januari 2021

I och med villkorsförändringen kommer det finnas utökade möjligheter för användare att själva tillgängliggöra de geodata man betalat en licensavgift för genom publicering av bilder, illustrationer och tryckta kartor. Det kommer inte längre att krävas ett separat medgivande för detta. Efter förändringen tillåts dessutom användning av karttjänster för informationssyften i publika sammanhang på till exempel en egen hemsida. 

Från januari 2021 kommer inga leveransavgifter att debiteras för geografiska uttagsprodukter. En administrativ avgift om 750,00 kronor kommer att debiteras per order, oavsett hur många geografiska geodataprodukter som beställs i samma order. Det kommer inte att vara möjligt att beställa data som expressleveranser efter januari 2021.

Läs mer i Slutkundsvillkor och Avgifter och leveransinformation på sidan på www.lantmateriet.se. Vidareförädlare hittar mer information om Allmänna villkor för vidareförädlare i Avtalsvillkor.