Vägkartan

Kartan i skala 1:100 000 innehåller fullständig och aktuell redovisning av vägar. Med sin stora täckning och höga grad av detaljer är den en utmärkt karta att använda som bakgrund vid exempelvis effektiv transportplanering och turism.

Beskrivning

Med sin stora täckning och höga grad av detaljer är den en utmärkt karta att använda som bakgrund vid exempelvis effektiv transportplanering och turism.

Allmänna vägar är indelade i fem grundklasser. Det framgår dessutom vilka av dessa som är riksvägar och vilka som har nedsatt bärighet. Enskilda vägar redovisas i fem klasser. Bland annat visas vägar med hög bärighet och bra linjeföring.

Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet.

Du kan: 

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system
  • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen.

Så ofta uppdateras informationen

GSD-Vägkartan uppdateras löpande med information om byggnader, anläggningsområden, idrottsanläggningar, kraftledningar, naturvård, militära områden, järnvägar, vägar och upplysningstext. Campingplatser, gästhamnar, flygplatser, flygfält, järnvägsstationer och sjukhus uppdateras årligen.

Nedladdningsbara filer (öppna geodata) uppdateras varje veckoslut.

Hämta produkt

Hämta öppna geodata via ftp (nytt fönster).

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto.

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?

Användarvillkor 

Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna data-licensen Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner.
Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska.

Nedan visas en översiktlig presentation av informationsskiktens innehåll.

Administrativa enheter
Riksgräns, sjöterritoriets gräns i havet, länsgräns, kommungräns och riksrösen.

Höjdkurvor
Höjdkurvor med 10 meter intervall - utom i fjällvärlden där ekvidistansen av kartografiska skäl är 20 m.

Hydrografi
Vattendrag.

Markdata
Sjöar och större vattendrag, skog, odlad mark, bebyggda områden, sankmark, kalfjäll, glaciär och annan öppen mark.

Transportnät
Vägar med vägnummer och bärighetsklass (bärighetsklass redovisas dock inte på rasterprodukten), järnvägar, farleder, färjeleder, stigar, linbanor, kraftledningar, transformatorstationer, järnvägstationer, tunnelöppningar, vändplaner, rastplatser, flygplatser och elljusspår.

Bebyggelse
Byggnader, anläggningar och anläggningsområden, till exempel flygbana, idrottsplats och gästhamn.

Skyddade områden
Nationalparker, reservat och olika typer av skyddsområden, till exempel djurskydd och kulturskydd.

Fornlämningar
Fornlämningar, ruiner och gruvhål.

Militära områden
Militära skjutfält och övningsfält.

Ortnamn och upplysningstext
Ortnamn och text som beskriver vad det är på platsen, till exempel återvinningsanläggning.

Jordens former och uppmätning
Polcirkeln och höjdpunkter.