Översiktskartan

GSD-Översiktskartan i vektorformat tillhör den information som Lantmäteriet tillhandahåller utan licensavgift som öppna data. Produkten ger tillgång till all information i Översiktskartans databas, till exempel vägar, bebyggelse och gränser.

Beskrivning

GSD-Översiktskartan används ofta som bakgrund för olika typer av temapresentationer i skalområdena 1:100 000 - 1:500 000.

Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet. Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan,
  • integrera kartinformationen i ditt eget system,
  • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen.

Så ofta uppdateras informationen

GSD-Översiktskartan uppdateras löpande med information om kraftledningar, naturvård, militära områden, järnvägar, vägar, vissa bebyggelse- och anläggningssymboler och viss upplysningstext. Administrativ indelning, flygplatser, järnvägsstationer och sjukhus uppdateras årligen. Nedladdningsbara filer (öppna data) uppdateras varje veckoslut.

Hämta produkt

Hämta öppna geodata via ftp (nytt fönster).

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto.

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?

Användarvillkor 

Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna data-licensen Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner.
Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska.

Nedan visas en översiktlig presentation av informationsskiktens innehåll.

Administrativa enheter 
Riksgräns, sjöterritoriets gräns i havet, länsgräns, kommungräns och landskapsgräns.

Bebyggelse
Byggnader, anläggningar och anläggningsområden som till exempel torn, slott, och sjukhus.

Höjdkurvor
Höjdkurvor med 25 meter intervall.

Hydrografi
Sjöar och vattendrag.

Markdata
Skog, bebyggda områden, sankmark, kalfjäll, glaciär och öppen mark.

Transportnät
Vägar, järnvägar, trafikplatser med nummer, tunnlar, flygplatser, järnvägstationer, kraftledningar, linbanor, leder och dammar.

Skyddade områden 
Nationalparker, naturreservat, kulturreservat och djurskyddsområden.

Militära områden
Militära skjutfält och övningsfält.

Ortnamn och upplysningstext
Ortnamn och text som beskriver vad det är på platsen, till exempel museijärnväg.

Jordens former och uppmätning 
Polcirkeln och höjdpunkter.