Ortnamn

Produkten avvecklas den 1 februari 2023 och ersätts av den nya produkten Ortnamn Nedladdning, vektor. Det perfekta hjälpmedlet när det är viktigt att veta den korrekta stavningen på ett ortnamn eller geografiskt objekt. GSD-Ortnamn innehåller bebyggelse- och naturnamn med uppgift om läns- och kommunkod, objektkategori och lägeskoordinater för textplaceringen på kartan.

Kort om produkten

Ortnamnsregistret fungerar som ett nationellt ortnamnslexikon - en ny ”Svenska akademiens ordlista för ortnamn” - där ortnamnens fastställda former och stavningar framgår.

Registret är grunden för ortnamnsredovisningen på de allmänna kartorna. Det är även bas för uttag och leveranser av ortnamnsförteckningar och ortnamn i andra produkter som saluförs till dig som kund. GSD-Ortnamn kan bland annat användas för att skapa register till olika kartprodukter, för post- och varudistribution, forskning, planeringsarbete inom statlig och kommunal förvaltning samt inom Räddningstjänst.

Informationen används också i redovisningssammanhang, exempelvis som stöd i kartprogram med koppling till statistikuppgifter. Ett exempel på detta kan vara en polismyndighet som vill visa var i landet, länet eller kommunen som flest brott har begåtts. Släktforskare som exempelvis vill veta var förfäderna har bott kan också ha stor glädje av informationen i GSD-Ortnamn.

Ortnamnsregistret är rikstäckande och innehåller idag drygt 980 000 ortnamn med i princip ett namn per objekt. För objekt inom flerspråkliga områden kan två eller tre namn förekomma.

Så ofta uppdateras informationen

Ortnamnen utökas och uppdateras fortlöpande efter namnbeslut från Lantmäteriets ortnamnssektion.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska.

GSD-Ortnamn har kompletterats med ortnamnets socken och stad tillhörighet i form av kod och namn. Mer om informationsmängden finns på sidan Socken och stad.

Demodata

På sidan Demodata finns två områden. Ett område i stadsmiljö i Göteborg, Majorna och ett område i skogmiljö längst Emån.

Visas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS? Läs i Frågor och svar.