Nedladdning uttag

Belägenhetsadress, Byggnad och Samfällighetsförening är de informationsmängder som tillhandahålls i produkten. Produkten kommer att ersättas av Fastighetsinformation Nedladdning och Samfällighetsförening Nedladdning.

Kort om produkten

Produkten ger dig möjlighet att ladda ner fastighetsinformation i XML-format och använda informationen i dina egna system och applikationer.

Den kommer att ersättas av Fastighetsinformation Nedladdning och Samfällighetsförening Nedladdning, när informationsmängderna för Adress och byggnad samt Samfällighetsförening blir tillgängliga i maj 2023.

Läs mer om tidplan.

Beskrivning av de tillgängliga informationsmängderna

Belägenhetsadress

Fastighetsregistrets adressdel innehåller uppgifter om så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress är ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.

Läs mer om belägenhetsadress (pdf, nytt fönster).

Byggnad

Fastighetsregistrets byggnadsdel innehåller uppgifter om byggnader med byggnadsändamål; bostad, industri, verksamhet, samhällsfunktion, ekonomibyggnad, komplementbyggnad och övrig byggnad.

Samfällighetsförening

Informationsmängden innehåller bland annat typ av förening, namn på föreningen, namn- och adressuppgifter på styrelsemedlemmar samt vad föreningen förvaltar.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Handbok FRL

I Handbok FRL (Lagen om fastighetsregister) framgår Lantmäteriets praxis om ändamålsprövningar och riktar sig till jurister, chefer och handläggare av FRL-ärenden. Handboken är senast uppdaterad 2018-07-01.

Beställning från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

Dokumentation

Observera att det kan finnas små skillnader i informationsmängd för produkterna Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang gentemot motsvarande direktåtkomsttjänster. Se rubriken Övrig dokumentation på denna sida.

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. I versionshistoriken på denna sida beskrivs de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

UML-diagram 

ITM-diagram

Övrig dokumentation

Översättningstabell

Översättningstabeller mellan utgående identifierare fastighetsnyckel (FNR) och Riksnyckel till ny identifierare UUID.

FNR - UUID (zip 24 Mb) - uppdateras dagligen
Riksnyckel - UUID (zip 93,9 Mb) - uppdateras månadsvis
Observera - Filerna ovan sparas ned och öppnas med ett textredigeringsprogram, typ Notepad ++ eller liknande.

Mappningsfil

Mappningsfilen är ett hjälpmedel för att jämföra innehåll om olika produkter som tillhandahåller samma informationsmängd.

Mappningsfil Adressplats - och Belägenhetsadress (pdf, nytt fönster)
Mappningsfil Byggnad (pdf, nytt fönster)

Versionshistorik

Versionshistorik för Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang
Version och datum Ändring sedan föregående version

FR-Nedladdning,
Version 1.3

Uppdaterad:
2021-12-14
2021-12-07

Tillgänglig
2018-03-21

2021-12-14

Nedladdning uttag

 • Driftsättning av samfällighetsförening anpassad till nya modellen

Nedladdning abonnemang

 • Ingen förändring

.............................................................

2021-12-07

Nedladdning uttag

 • Samfällighetsförening avvecklas

Nedladdning abonnemang

 • Ingen förändring

.............................................................

2018-03-21

Nedladdning uttag

 • Utökad med samfällighetsförening

Nedladdning abonnemang

 • Ingen förändring

FR-Nedladdning,
Version 1.2

Uppdaterad:
2017-11-24
2017-10-03

Tillgänglig från
2017-03-15

2017-11-24

Nedladdning uttag

 • Leveransfiler levereras komprimerade, zip 
 • Metadatafil i XML istället för JSON 
 • Attributförändringar i metadata
   
  Informationsmängderna byggnad och belägenhetsadress 
 • Ny namnsättning av leveransfiler 
 • Ny uppdelning av leveransfiler 

Nedladdning abonnemang

 • Leveransfiler levereras komprimerade, zip
 • Metadatafil i XML istället för JSON
 • XML blir nytt format för borttagsfil i stället för JSON
 • Attributförändringar i metadata
   
  Informationsmängderna byggnad och belägenhetsadress
 • Ny namnsättning av leveransfiler
 • Ny uppdelning av leveransfiler 

 .............................................................

2017-10-03

Förändrat schema för informationsmängden belägenhetsadress.

 • Fältet anlaggningstext i objektet Adressatt anläggning är inte längre obligatoriskt

...............................................................

2017-03-15

 • Nedladdning uttag kompletterad med byggnadsinformation.
 • Ny produkt
  Nedladdning abonnemang finns för både belägenhetsadress och byggnad.

FR-Nedladdning,
Version 1.1

Tillgänglig
2016-10-15

 • Nedladdning uttag med belägenhetsadress.

Testdata

De varianter av filer som kan skapas bygger på nedanstående mönster:
[orderid]_[leveransid].[informationstyp].[urval].{suffix}.[filformat]

Alla delar i filnamnet är obligatoriska utom suffix. Suffix är forandring, borttag och metadata. Fil med uttagsdata saknar suffix.

Exempel Basuttag:

Kommunkod (2180)
123_456.adress.2180.zip innehåller
123_456.adress.2180.xml
123_456.adress.2180.metadata.xml
123_456.adress.2180.metadata.xml

Nedladdning uttag

Exempelfiler för gällande version: