Så hittar du och väljer bilder från Ekonomiska kartan

Alternativ 1 - Titta direkt i pdf-filer

katalogen Bladindelningskartor öppnar du pdf-filen Översikt_Ekonomiska_kartan för att hitta vilken pdf som innehåller det område du är intresserad av. Öppna sedan pdf-filen som du är intresserad av, panorera och zooma i den tills du hittar önskat kartblad. Alla pdf-filer förutom Översikt är skapad i A2-format och skala 1:500 000.

Alternativ 2 - Titta på länsvisa bladindelningskartor

Om du vet i vilket län den ekonomiska kartan finns som du söker kan du titta i katalogen Bladindelningskartor/Länsvisa bladindelningar. Där finns det en eller två bladindelningar per län.

Alternativ 3 - Använd tjänsten Geolex

Gör så här för att hitta bladnumret på kartbladet:

Öppna Geolex (öppnas i nytt fönster) .

Geolex.jpg

  1. Förflytta dig i kartan till det område som du är intresserad av.
  2. Klicka på Index i vänstra marginalen, se den svarta pilen.
  3. Välj RT90 i den vänstra rullisten.
  4. Välj Index 5 km i den högra rullisten.
  5. Markera verktyget för att kunna välja kartblad, se den runda cirkeln.
  6. Klicka med pekverktyget i kartan och en fyrkant visas med bladnumret i mitten