Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Hämta Historiska ortofoton

Här finns instruktioner för hur du hämtar historiska ortofoton. Du kan antingen titta direkt i PDF-filer, titta i tjänsten GeoLex eller se i shapefil som laddas ner till ditt GIS-program.

För att använda och se denna produkt behöver du en bildbehandlare som kan hantera LZW-komprimerade GeoTIFF-filer. För att läsa metadatafilerna, det vill säga information om varje ortofoto och de flygbilder de är framställda av, behöver du en GIS-programvara som klarar formatet JSON, exempelvis QGIS. En onlinelösning som till exempel Mapshaper (nytt fönster) fungerar också.

På hämtplatsen ligger ortofoton (i SWEREF 99 TM) lagrade i två mappar, Referensår_1960 respektive Referensår_1975. Bilderna ligger i mappen ortofoto. Mappen metadata innehåller metadata för ortofoton och de flygbilder de är framställda av.

Ett historiskt ortofoto har storleken 5x5 km. För att kunna hitta och hämta rätt ortofoto behöver du veta beteckningen på den indexruta och den storruta som ortofotot ligger i. För att kunna hitta dessa beteckningar finns tre alternativ:

Alternativ 1 – titta direkt i pdf-filer

Pdf-filen här nedanför visar täckningen för respektive referensår, indelningen i storrutor 100x100 km, indexrutor 10x10 km, indexrutor 5x5 km (ortofoton) samt dess beteckningar. Färgerna representerar olika flygfotoår för varje ortofoto.

Index_Referensår 1960 och 1975 (nytt fönster)

För att hitta ett ortofoto, se Instruktionsfilmen (nytt fönster) 
Observera att filmen är baserad på vår gamla webbplats, vilket gör att utseendet inte överensstämmer exakt med nuvarande.

Observera 
Om inte de olika lagren visas i pdf-filens vänsterspalt, som de gör i filmen, gör så här:

  1. Spara ner pdf-filen till din egen dator genom att högerklicka på länken här ovan, Index Referensår 1960 och 1975, och välj "spara länk som..." alternativt "spara mål som..."
  2. Öppna Acrobat Reader och via den så öppnar du sedan den pdf-fil du nyss sparat ner till din dator.
  3. Om inte lagren dyker upp med automatik, så klicka på Visa på menyraden, välj sedan Visa/Dölj, sedan Navigeringsrutor och sist Lager, så kommer lagren att visas.

Alternativ 2 - Titta i tjänsten GeoLex

Det kan vara svårt att i ovanstående pdf-fil urskilja det område du är intresserad av, då kartan är lite oskarp och även saknar ortnamn. Det kan vara lättare att se kartan i GeoLex och från denna hämta beteckningen på storrutan och ortofotot.

Gör då så här: 
Öppna GeoLex, som du hittar via denna länk. Längst upp till höger i Geolex finns en hjälplänk Stödinformation till tjänsten GeoLex till hur man använder tjänsten. 

  1. Klicka på den gröna rutan Index högst upp i vänstra marginalen.
  2. Klicka på ikonen Kartväljare , som finns mitt uppe mellan vänster- och högermarginalen (Om du placerar markören över ikonen dyker även texten Kartväljare upp).
  3. På dialogrutan som sedan kommer upp, klicka på den lilla pilen framför Indexrutor, SWEREF 99 TM.
  4. Bocka sedan i rutorna Indexrutor 100 km och Indexrutor 5 km. Klicka sedan på lilla krysset högst upp i dialogrutan, så att dialogrutan försvinner.
  5. Förflytta dig i kartan till det område du vill ha ortofoto över, så att du ser storrutans (100x100 km) beteckning som ditt område ligger inom, till exempel 67_5. Denna beteckning behövs för att hämta ortofotot.
  6. Zooma in ytterligare så att du ser indexrutan 5x5 km som ditt område ligger inom och dess beteckning, till exempel 673_53_05. Detta är beteckningen på det sökta ortofotot, som behövs för att hämta det.

Alternativ 3 - se i shapefil som laddas hem till ditt GIS-program (mer avancerat)

Använd någon av de två zip-filerna som finns på hämtplatsen - Indexrutor_referensår_1960 resp. Indexrutor_referensår_1975. De visar utbredningen för varje ortofoto, uppgifter om vilken storruta varje ortofoto ligger i samt indexrutans beteckning.

Zip-filerna kan dras in och visas i en GIS-programvara. Klicka på 'info-knappen' och sedan på en ortofotoruta så ser du storrutans beteckning i fältet Mapp, indexrutans beteckning i fältet BK, filnamnet i fältet FILNAMN samt sökvägen i fältet location.