Beställ fastighetsinformation

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av informationen.

Information om din fastighet och utdrag ur fastighetsregistret

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet

Vill du ha uppgifter ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att använda e-tjänsten för att beställa utdrag ur fastighetsregistret. E-tjänsten har en begränsning på fem fastigheter per användare och 24 timmar. Du kan även kontakta vårt  Kundcenter för hjälp.

Beställning från Lantmäteriet

Vi arbetar med att modernisera beställningar och leverans av fastighetsinformation. Förändringarna arbetas fram i projektform och produktutbudet utökas successivt. Därför finns det nu två olika gränssnitt för beställning, se SJÄLVSERVICE-flikarna på denna sida.

Via Beställningsformuläret beställer du fortfarande Direktåtkomsttjänster för fastighetsinformation samt Uttag och aviseringar i ÖFF-format.

Se leveranser under storhelger.

Vad ska du göra med informationen?

Hur personuppgifter i fastighetsregistret får användas styrs bland annat av lagen (2000:224) om fastighetsregister och allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i fastighetsregister behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen. Det innebär att vi kommer att fråga vad du ska göra. Ansökningsblanketterna finns i svensk och engelsk version.

  Lantmäteriet granskar även alla beställningar utifrån ett sekretessperspektiv. Sekretess gäller bland annat för uppgifter som rör totalförsvaret om det kan antas skada landets försvar, eller anses utgöra en fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs enligt 15 kap
  2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Prövningen kan därför i vissa fall ta från tre till fem arbetsdagar.

  Beställning från återförsäljare

  Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.

  Handbok FRL

  I Handbok FRL (pdf, öppnas i nytt fönster) (Lagen om fastighetsregister) framgår Lantmäteriets praxis om ändamålsprövningar och riktar sig till jurister, chefer och handläggare av FRL-ärenden.