Ytmodell från flygbilder med nytt format

25 februari 2021

Från och med 25 mars 2021 tillhandahålls Ytmodell från flygbilder i TIFF-format.

Leveransformatet för produkten kommer ändras från LAZ till LZW-komprimerad GeoTIFF. Det nya formatet gör det både enklare och snabbare att använda informationen. 

Innehållet i produkten kommer vara detsamma men strukturen blir annorlunda. I LAZ-formatet lagras informationen (position, färg och punktmetadata) för höjdpunkterna tillsammans i en och samma fil. I GeoTIFF delas informationen för höjdpunkterna istället upp i tre filer; höjdvärden, färg och punktmetadata.

Från och med 25 februari finns uppdaterad produktdokumentation och demodata på produktsidan för Ytmodell från flygbilder.