Uppdatering och förändring av geodatatjänsterna Hydrografi Nedladdning och Hydrografi Visning INSPIRE

26 april 2021

Den 5 maj 2021 kommer en uppdatering av tjänsterna Hydrografi Nedladdning och Hydrografi Visning INSPIRE.

Samtliga områden är då uppdaterade. Nedladdningstjänsten, Hydrografi Nedladdning, är dessutom förändrad innehållsmässigt, främst gällande de teman som uppfyller svensk vattenstandard. 

Geodatatjänst Förändring alt. Innehåll

Hydrografi Nedladdning version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-05-05

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-05-05

Förändringen innebär att ny åtkomstpunkt behöver anropas. Vi ber er därför se över de system eller applikationer som ansluter mot denna version. Nuvarande version 1.0.1 kommer att avvecklas 2021-09-01.

Samtliga områden är uppdaterade.

I temat svensk vattenstandard fysiska vatten, har följande införts:

  • MainRiver som huvudgren istället för RiverReach
  • RiverReach som rinnsträcka istället för RiverReachSegment (line)
  • WaterSubSystem som delvattensystem istället för RiverReachSegment (polygon).

Dessutom redovisas stängning (Outflowlocation) samt akvedukt (Crossing), det sistnämnda har även införts i Inspiretemat fysiska vatten. Dessutom har ytterligare attribut införts, gäller både svensk vattenstandard och INSPIRE.

Från och med denna release kommer även en historikfil att medfölja, innehållande id för de sjöar, vattendrag, stomlinjer och otydliga stomlinjer vars geometri förändrats sedan förra releasen.
Geodatatjänst Förändring alt. Innehåll
Hydrografi Nedladdning version 1.0.1 Avvecklas 2021-09-01.
Geodatatjänst Förändring alt. Innehåll

Hydrografi Visning INSPIRE

version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2021-05-05

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2021-05-05

Åtkomstpunkten är oförändrad.

Samtliga områden är uppdaterade. Dessutom redovisas akvedukt (Crossing) i lagret
HY.PhysicalWaters.ManMadeObject (Konstgjorda objekt).